Disclaimer

DISCLAIMER

Disclaimer van TegeldragerDirect.nlDisclaimer voor www.tegeldrager-direct.nl

REZU (Kamer van Koophandel 01131717), handelend onder de naam TegeldragerDirect.nl, verleent u hierbij toegang tot www.tegeldrager-direct.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen. TegeldragerDirect.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte Aansprakelijkheid

TegeldragerDirect.nl spant zich in om de inhoud van deze webshop zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. De in de webshop aangeboden materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van TegeldragerDirect.nl.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over de producten in deze webshop geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met TegeldragerDirect.nl. Voor in de webshop opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan TegeldragerDirect.nl nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de informatie in deze webshop liggen bij TegeldragerDirect.nl. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze informatie is niet toegestaan zodner schriftelijke toestemming van TegeldragerDirect.nl,

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.
Terug naar Klantenservice van TegeldragerDirect.nl 
Titel

Titel

Lorem ipsum dolor sit amet.